Transformatie van bestaand pakhuis naar woningen

Amstelveen

Een leegstaand pakhuis in Amstelveen Dorp wordt getransformeerd naar huurwoningen.

Ontwerp en vergunningstraject 2019/2020

Afronding werkzaamheden zijn gepland voor januari 2021

Traject

  • Ontwerp- en vergunningstraject 2019
  • vergund in januari 2020

Kenmerken